Nederlandse School Keulen e.V.

 

De school

De Nederlandse School Keulen e.V. is een Nederlandse Taal- en Cultuurschool (NTC school). NTC onderwijs is wereldwijd het meest voorkomende Nederlands onderwijs in het buitenland. De school houdt zij zich aan de algemene kerndoelen voor Nederlands taalonderwijs zoals vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs. Deze kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijsaanbod en het niveau van kennis en vaardigheden die kinderen opdoen. Wekelijks wordt er les gegeven aan Nederlandse en Vlaamse kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Onze school biedt onderwijs aan twee groepen kinderen:

1. Kinderen waarvan beide ouders Nederlands als moedertaal hebben
2. Kinderen waarvan één van de ouders Nederlandstalig is.

Onze school werkt met professionele leerkrachten en met moderne Nederlandse taalmethodes. Samen met onze leerlingen en hun ouders vieren we Sinterklaas en Koningsdag. Daarnaast verzorgen we jaarlijks een buitenschoolse activiteit voor onze leerlingen en hun families.

Voor de lessen aan de groepen 1 tot en met 8 mogen wij sinds september 2018 gebruik maken van de lokalen van de Katholische Grundschule Janusz Korczak Keulen-Poll. Deze locatie biedt voor de leerkrachten en voor de leerlingen een zeer prettige werkomgeving. in de pauzes mogen wij gebruik maken van de vaste speeltoestellen op het speelplein. zie www.kgs-janusz-korczak.de Onder de tap “Unsere Schule” vindt u een virtuele rondleiding.

In totaal biedt de school gedurende 40 weken lessen aan. Daarvan vinden de lessen 37 keer op school plaats en eenmaal wordt er een cultuurdag georganiseerd op een zaterdag. Deze cultuurdag is onderdeel van het lesprogramma en daarom in principe voor alle leerlingen verplicht. Op jaarbasis wordt 100 uur aan taal-en leesonderwijs besteed en 20 uur aan cultuuronderwijs.

De Nederlandse School Keulen is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (www.stichtingnob.nl) en valt onder de Nederlandse onderwijsinspectie.

schoolgids
2022-2023
NSK Schoolgids 2022-2023.pdf (1.18MB)
schoolgids
2022-2023
NSK Schoolgids 2022-2023.pdf (1.18MB)

Voor meer informatie over waar wij als school voor staan vindt u in onze schoolgids.


De speelgroep

Sinds 2018 bestaat de speelgroep van de Nederlandse School Keulen. De speelgroep is voor kinderen van 1 tot 4 jaar en vindt iedere 4e woensdag van de maand plaats in de KITA Alexianer Pänz im Haus Nikolaus (Köln Poll). 

Data speelgroep 2023/2024:


2023

23 Augustus


27 September


25 Oktober


22 November

2024

24 Januari


28 Februari


24 April (Koningsdag :-))


22 Mei


26 Juni

De ouders bereiden de speelgroep bij toerbeurt zelf voor en blijven tijdens de duur van de speelgroep in principe bij hun kinderen. We zingen, spelen, turnen en hebben iedere keer veel plezier met elkaar.