Nederlandse School Keulen e.V.

 De Nederlandse School in Keulen zoekt een nieuwe leerkracht! 

Klik hieronder voor de vacature:


Welkom op de website van de Nederlandse School Keulen e.V.


Waarom Nederlands onderwijs voor kinderen in Duitsland?
Voor de meeste mensen heeft de moedertaal een bijzondere betekenis. Dit is de taal die het dichtst bij je staat, waarmee je bent opgegroeid en waarin je je allereerste ervaringen hebt beleefd. Vanwege deze sterke emotionele band gaan mensen er vaak van uit dat je je moedertaal of eerste taal niet kwijt kunt raken. Als kinderen in een ander land opgroeien, waar zij de hele dag een andere taal spreken, is een teruggang in het vermogen om je moedertaal te spreken bijna niet te voorkomen.

Ook voor kinderen die in Duitsland geboren zijn en ouders hebben met een Duits/Nederlandse of Duits/Vlaamse achtergrond en thuis overwegend Duits spreken kan Nederlands onderwijs een grote toegevoegde waarde hebben. Het is immers de taal van één van hun ouders en het is voor deze kinderen vaak belangrijk om goed te kunnen communiceren met de Nederlandse tak van hun familie.

Daarom verzorgt de Nederlandse School Keulen e.V onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur voor kinderen in de basisschool leeftijd (vanaf 4 tot en met 12 jaar). De lessen vinden wekelijks op woensdagmiddag - na de Duitse dagschool - plaats in Keulen Poll. Wij werken met enthousiaste leerkrachten en beschikken over moderne leermiddelen en –methoden. Samen met onze leerlingen en hun ouders vieren we Sinterklaas en Koningsdag. Daarnaast verzorgen we jaarlijks een buitenschoolse activiteit voor onze leerlingen en hun families.

Missie van de school
Het is ons onderwijsdoel de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit vergemakkelijkt tevens de eventuele instroming in het Nederlandse of Vlaams onderwijs.

Naast de lessen in de Nederlandse taal leren de kinderen onbewust ook nog veel door met elkaar om te gaan, zowel op school als daarbuiten; dit door het opdoen van nieuwe sociale contacten waarbij de Nederlandse taal wordt gesproken (geoefend). 

Onze school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland NOB, te Voorburg. De Stichting NOB ondersteunt, adviseert en subsidieert het Nederlandse onderwijs in het buitenland en werkt in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om het Nederlandse onderwijs in het buitenland te bevorderen. De Nederlandse School Keulen e.V. valt onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie.