Nederlands Basisonderwijs
in Keulen

Lerarenteam:

Mijn naam is Nadine Vermeiren en ik werk al 11 jaar in het NTC onderwijs in Duitsland. In 2004 heb ik de Pabo in Eindhoven afgerond. Na een wereldreis van 8 maanden zijn we in Keulen gaan wonen, waar ik een baan als NTC leerkracht in Bonn- Widdersdorf, Keulen- Poll en Düsseldorf vond. Ik ben coördinator op de Nederlandse School Keulen en in Düsseldorf.  Naast mijn schoolloopbaan, werk ik ook als docente voor volwassen onderwijs Nederlands op de VHS in Leverkusen  Op De Nederlandse School Keulen geef ik dit jaar les aan groepen 4, 5 ,6, 7 en 8.  Mijn naam is Elizabeth Goelst. In augustus 2015 heb ik de Pabo op de Hogeschool van Arnhem/Nijmegen afgerond en vanaf november datzelfde jaar ben ik werkzaam in het NTC-onderwijs in Duitsland, eerst in Düsseldorf en sinds dit jaar ook in Keulen en Bonn. Tot voorheen heb ik op verschillende Nederlandse scholen in de Betuwe gewerkt, maar nu heb ik de knoop doorgehakt en heb ik besloten me verder te ontwikkelen in het NTC-onderwijs en mij te vestigen in het mooie Solingen.Hulp is altijd welkom!

Doordat we met combinatieklassen werken, is het moeilijk voor ons om alle kinderen de aandacht te geven, die we zouden willen. Een klasse-assistant of klasse-ouder kan taken overnemen van de leerkracht en met een klein groepje aan het werk gaan. Taken kunnen zijn:

1. Het ondersteunen en begeleiden van leerlingen,

2. Het assisteren van de leerkracht,

3. Het uitvoeren van verzorgende taken in de klas.

Indien u dus tijd en zin hebt om onze leerkrachten een handje te helpen, dan neem snel contact op!


Bestuur:

Wij zijn een kleine school met een actief, informeel bestuur dat steunt op de hulp van een actieve groep ouders. Elk bestuurslid wordt door onze Algemene Ledenvergadering gekozen voor een periode van drie jaar. Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie bij onze school, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Het bestuur van de Nederlandse School Keulen bestaat momenteel uit:


Mijn naam is Lucienne Laven. Als zelfstandig projectmanager  ben ik vooral in de marketing onderweg. Daarnaast ben ik actief als voorzitter van de Nederlandse School Keulen.  In mijn werk had ik tot nu toe altijd met Nederlands en Duits te maken, dus ik kan uit eigen ervaring bevestigen hoe handig het kan zijn 2 talen goed te beheersen. Ik vind het daarom ook erg belangrijk dat mijn kinderen (5 en 8) een NTC school bezoeken en hun moedertaal naast spreken ook leren lezen en schrijven. Mocht u mij willen spreken, dan kunt u mij altijd bereiken via onderstaand e-mail adres:  lucienne.laven@nederlandseschoolkeulen.deMijn naam is René van der Vlies. Ik woon en werk al sinds 2001 in Duitsland en ben na enige omzwervingen in Odenthal-Voiswinkel beland (waar toen nog “onze” school onder de naam ‘De Zevensprong’ gevestigd was). Hoewel het soms moeilijk is, voed ik met mijn Duitse vrouw onze dochter (nu in groep 3) consequent tweetalig op, en kan ik haar daarmee ook een stukje Nederlandse identiteit meegeven. Ik zie het ook als een privilege dat zij de Nederlandse School kan bezoeken en haar kennis van de Nederlandse taal en cultuur kan verdiepen. Als penningmeester draag ik graag een steentje bij om de financiële kant van de school draaiend te houden.Ouderraad:

Om de kwaliteit van ons onderwijs zo hoog mogelijk te houden (en de kosten zo laag mogelijk), is er een ouderraad opgericht. Deze ondersteunt het onderwijzend personeel bij het organiseren van buitenschoolse en cultuuractiviteiten en verzorgt de jaarlijkse Sinterklaasviering.  Indien u interesse heeft om ons te helpen bij deze activiteiten aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een van onze ouderraadleden:

 

Mijn naam is Janny Beukema en ik heb twee kinderen die beiden naar de Nederlandse School gaan. Voor mij is het belangrijk dat onze kinderen Nederlandse tradities zoals Sinterklaas en Koningsdag kunnen beleven. Ik ondersteun de school dan ook graag als lid van de Ouderraad.
Mijn naam is Karina Haussler en ik ben lid van de Ouderraad. Mijn moeder is Nederlands en mijn vader Duits en ik woon al ruim 40 jaar in Keulen-Zündorf. Ik ben zelf tweetalig opgevoed en wil dat graag aan mijn kinderen doorgeven. Sinds mijn oudste dochter in 2010 naar school gaat ben ik bij de Nederlandse School Keulen (voorheen “de Zevensprong”) betrokken. Inmiddels ben ik moeder van vier kinderen. Mijn oudste dochter gaat naar groep 5 en ook mijn beide zoons zijn leerling aan onze school. Mijn jongste dochtertje gaat binnenkort naar de speelgroep van de Nederlandse School Keulen.