Nederlandse School Keulen e.V.

 

Ons team

Het team van de school bestaat uit het lerarenteam, het bestuur en de ouderraad.

Het lerarenteam wordt ondersteund door onze lieve klassenassistente Mirjam.


Wij zijn een kleine school met een actief, informeel bestuur dat steunt op de hulp van een actieve groep ouders. Elk bestuurslid wordt door onze Algemene Ledenvergadering gekozen voor een periode van drie jaar. Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie bij onze school, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.


Ouderraad

Om de kwaliteit van ons onderwijs zo hoog mogelijk te houden (en de kosten zo laag mogelijk), is er een ouderraad opgericht. Deze ondersteunt het onderwijzend personeel bij het organiseren van buitenschoolse en cultuuractiviteiten en verzorgt de jaarlijkse Sinterklaasviering.  Indien u interesse heeft om ons te helpen bij deze activiteiten, aarzelt u dan niet om een van onze ouderraadleden aan te spreken.